Børns Vilkår peger på 3 områder,
som bør have politisk fokus.

Børn skal ikke behandles som møbler

I dag oplever nogle skilsmissebørn at blive hentet af fogeden til samvær. Men børn er ikke møbler, man kan flytte rundt på, når mor og far ikke kan enes. Konflikter mellem skilte forældre skal forebygges bedre end de bliver i dag. Kører en konflikt af sporet, skal familien have hurtig hjælp til samarbejdet om barnet, og forældre, der ikke vil samarbejde, skal kunne få bøder.

Ret til skolegang
uden mobning

Det skal skrives ind i folkeskoleloven, at børn har ret til en skolegang uden mobning. Hver dag er der børn i Danmark, der går i skole med en knude i maven og går hjem med ondt i krop og sjæl. Mobning er et af de emner, der fylder mest på BørneTelefonen hos Børns Vilkår. Det er os voksne som har ansvaret, og derfor foreslår vi, at børn, der mobbes, får flere rettigheder.

Hjælp anbragte unge
ind i voksenlivet

Et anbragt barn, der fylder 18 år, vil ofte have behov for fx at blive et par år længere hos sin plejefamilie. Men Børns Vilkårs erfaring er, at hjælpen ofte udebliver eller er utilstrækkelig. På trods af, at unge, der har været anbragt, står over for større udfordringer end andre unge. Vi mener derfor, at unge, som har været anbragt, skal have ret til efterværn, hvis de selv ønsker det.

Hvad mener partierne?


Socialdemokraterne

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Det Radikale Venstre

Radikale Venstres socialordfører, Lotte Rod, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkepartis familieordfører, Mai Mercado, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkepartis socialordfører, Trine Mach, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Liberal Alliance

Liberal Alliances børne- og undervisningsordfører, Merete Riisager, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Venstre

Venstres socialordfører, Karen Ellemann, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Enhedslisten

Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper, forklarer her partiets børnepolitiske dagsorden - og forholder sig til Børns Vilkårs politiske mærkesager.


Få overblik

Skriv dig på maillisten og få overblik over, hvad partierne mener

Støt Børns Vilkårs arbejde.
Børnene er vores vigtigste råstof!